signoflove2

Op 6 juli 2014 is het World Kiss Day

World Kiss Day is de Internationale dag van de kus. Op deze dag, zondag 6 juli, wordt de kus in al zijn vormen en met al zijn betekenissen gevierd. Het is in het leven geroepen om mensen te laten stilstaan bij en te doen nadenken over de essentie van de kus. Wat is een kus in het algemeen, maar ook heel concreet, wat betekent een kus voor jou?

Van jongs af aan geven en krijgen wij kusjes. Het is namelijk één van de belangrijkste uitingen van liefde ter wereld. Het is ook gebruikelijk om een kus te delen bij begroeting, om iemand geluk te wensen, als dankbetuiging en als uiting van affectie. Waar het naar onze mening op neerkomt bij het delen van een kus, is liefde. Met een kus toont je de liefde, hoe klein of hoe groot, die jij voor de ander hebt.

Wij van Team World Kiss Day strompelde over het bestaan van deze bijzondere dag. Wij dachten na over wat de kus voor ons betekende en welke rol de kus in de huidige samenleving speelt. Wat ons direct was opgevallen bij deze gedachte, was de hoeveelheid digitale kusjes die tegenwoordig worden verstuurd. Via verschillende social media kanalen worden dagelijks miljoenen kusjes gedeeld. Gezien het onpersoonlijke en afstandelijke van social media doet deze generatie dat bovendien heel gemakkelijk en snel. Om die reden lijkt het dat de kus tegenwoordig, in ieder geval in zijn digitale vorm, de eigenlijke essentie en waardevolle betekenis is kwijtgeraakt.

Gezien het voorgaande hebben wij besloten Project World Kiss Day Nederland 2014 in het leven te roepen. Wij willen de wereld doen stilstaan bij wat de essentie van de kus is en wat de kus persoonlijk voor een ieder betekent. Om die reden hebben wij op zondag 6 juli verschillende projecten georganiseerd in het centrum van Rotterdam, om de kus in al zijn vormen te erkennen en die belangrijke betekenis te geven die haar toekomt.

Wij zijn heel dankbaar voor het bestaan van World Kiss Day en vinden het jammer dat de meeste mensen niet weten van haar bestaan. Om die reden hopen we veel nationale en internationale bekendheid te genereren met dit project.